#bringinghomebaby #fourthtrimester #birthclass #birthclasses #thirdtrimester #imhavingababy #newborn #birth #birthdoula #postpartumdoula #pregnancy #nashvillepregnancy #nashvillebirthcollective #nashvillebirth #nashvilleparent #nashvillenewborn #nashvillenewbornbaby #nashvillefertility #franklintn #pregnancylife #postpartumprep #postpartumsupport #secondtrimester #newmom #newdad #newmoms #nashvillemoms #prepareforbirth #prepareforpostpartum #obgyn