#spiritualcramp #albumoftheday #franklintn #nashville